Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA

Fotografie

člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Ing. Eduard Palíšek, PhD., MBA zastává pozici generálního ředitele skupiny Siemens v České republice od roku 2010 a odpovídá za řízení celé skupiny, pro kterou pracuje v obchodně-administrativních pozicích a sedmi výrobních závodech více než 9 tisíc zaměstnanců.

V letech 1996 – 2009 zastával pozici generálního ředitele závodu na výrobu průmyslových parních turbín, který koupil koncern Siemens od společnosti Alstom v roce 2003 - Siemens Industrial Turbomachinery Brno. Od roku 2003 současně působil ve funkci ředitele rozvoje obchodu parních průmyslových turbín s celosvětovou odpovědností.

Od roku 1991 zastával řadu vysokých manažerských pozic v českých i mezinárodních společnostech – První brněnská strojírna Brno, Alstom Power, ABB Energetické systémy, kde se zaměřoval především na ekonomiku, strategické řízení a obchodní rozvoj. Eduard Palíšek je absolventem Vysokého učení technického v Brně, obor ekonomika a management průmyslových firem, titul MBA získal na Nottingham Trent University a titul Ph.D. na Vysokém učení technickém v Brně. Eduard Palíšek je členem Správní rady Českého vysokého učení technického v Praze, je rovněž členem vědeckých rad Českého vysokého učení technického v Praze, Vysokého učení technického v Brně, Západočeské univerzity v Plzni a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v dubnu 2014 byl zvolen členem Akademického sněmu Akademie věd ČR. Od října roku 2015 je členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR. Do Rady pro výzkum, vývoj a inovace zvolen v únoru 2016.