Barbora Šmahlíková je první držitelkou Ceny vlády nadanému studentovi za úspěchy ve výzkumu
Barbora Šmahlíková je první držitelkou Ceny vlády nadanému studentovi za úspěchy ve výzkumu

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová předala ve čtvrtek  8. června v Hrzánském paláci v Praze Cenu vlády nadanému studentovi. Cena vlády je nově udělována studentce či studentovi střední nebo vysoké školy, kteří projevili mimořádný talent a zájem o výzkumnou či vědeckou práci. Laureátkou za rok 2022 se stala studentka Vysokého učení technického v Brně Barbora Šmahlíková.

 

Ocenění laureátce předala 8. června 2023 ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. Foto: Úřad vlády ČR


K předání vládního ocenění pro nadějnou studentku či studenta, kteří se úspěšně věnují výzkumu, došlo historicky poprvé. O udělení ceny rozhoduje vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. S oceněním je spojena odměna ve výši 50 tisíc korun. Nová cena vlády je příležitostí ocenit každoročně nadaného studenta či studentku střední nebo vysoké školy s cílem propagovat výzkumnou činnost a získat mladé nadějné talenty pro budoucí kariéru vědce.

Ministryně Langšádlová, která je zároveň předsedkyní Rady pro výzkum, vývoj a inovace, v úvodním slovu vyzdvihla význam podpory mladých talentů, kteří díky svým schopnostem přispívají k budování lepší společnosti. Vysoká kvalita návrhů zaslaných do první výzvy v roce 2022 je potěšitelným důkazem, že se řada mladých lidí věnuje vědecké práci se skvělými výsledky už v době studia.

„Tato událost je premiérou a za mě premiérou velice důležitou, protože vláda se rozhodla udělovat cenu nadanému studentovi. Talent je třeba systematicky pěstovat a kultivovat a k tomu přispívá i toto ocenění. Jsou to právě mladí lidé, budoucí vědci, kteří mohou mít zásadní podíl na tom, jak se nám výzvy, kterým čelíme, podaří řešit,“ sdělila ministryně.

Laureátka ceny Barbora Šmahlíková se věnuje matematickým metodám v informačních technologiích – oboru, jehož výsledky nás více než kdy jindy obklopují v každodenním životě. Ministryně Helena Langšádlová dále vyjádřila uznání, že se studentka už na bakalářském stupni dokázala zapojit do vysoce odborné vědecké práce.

Prorektorka vysoké školy VUT v Brně, která vítěznou studentku nominovala, doc. Iveta Šimberová ve svém projevu zdůraznila význam a přínos ceny vlády: „Ocenění, jehož nositelkou se v prvním ročníku stala naše studentka, je pro Vysoké učení technické veliká čest. Studentů přihlášených do soutěže bylo mnoho a všichni tito mladí lidé nám dávají naději, že naše společnost je na tom dobře. Protože můžeme očekávat, že tyto talenty otevřou dveře ostatním. Pro Barboru to není první ocenění. Na půdě univerzity a na konferencích už získala řadu cen za skvělý teoretický výzkum, studijní výsledky, ale i další přínosy mimořádně zvyšující prestiž Fakulty informačních technologií a VUT. Je to zázrak, že se tato mladá žena s pokorou dokáže věnovat oblasti, která je velmi těžkým oborem, a řada studentů třeba i doktorského studia nedosáhla na začátku tolika výsledků, které má za sebou v publikační činnosti ona."

Barbora Šmahlíková v závěrečné řeči potvrdila, že udělení ceny vlády pro ni znamená velikou zodpovědnost a motivaci. „Ocenění vnímám jako takové potvrzení, že to, co dělám, má smysl. Dosavadní výzkum mi dal cenné zkušenosti, měla jsem možnost proniknout do velmi náročných témat a poznat spoustu inspirativních lidí,“ doplnila laureátka.

Na slavnostním aktu byli dále přítomni členové Rady pro výzkum, vývoj a inovace, předseda senátního výboru pro vzdělávání a vědu Jiří Růžička, předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová, předseda Grantové agentury ČR Petr Baldrian, státní tajemník MŠMT Ondřej Andrys, zástupci nominovaných studentů a další významní představitelé akademické obce.

________________________________ 

Laureátka ceny vlády

Bc. Barbora Šmahlíková je historicky první držitelkou ceny vlády nadanému studentovi, a to za její přínos v oblasti vývoje algoritmů, tzv. omega automatů. Barbora Šmahlíková studuje v současnosti magisterský program Informační technologie a umělá inteligence se specializací Matematické metody na Fakultě informačních technologií VUT v Brně.

Barbora se zapojila do výzkumu už na začátku bakalářského studia. Její práce vyústila brzy v publikace na mezinárodních konferenčních fórech, která jsou převážně vyhrazena doktorským studentům. Algoritmus pro komplementaci, na jehož vytvoření se významně podílela, je v současné době jedním z celosvětově nejlepších. Z doporučení fakulty i dosud dosažených studijních výsledků je Barbora Šmahlíková výjimečná studentka s velkým nadáním pro vědu a výzkum.


Zdroj:  Úřad vlády České republiky  | 9 . 6. 2023


Související články: NENÍ AUTOMAT JAKO AUTOMAT. STUDENTKA FIT POMOCÍ BÜCHIHO AUTOMATŮ VYLEPŠUJE ANALÝZU PROGRAMŮ