Poradní orgány Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Rada pro výzkum, vývoj a inovace ustavuje podle § 35 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb.,  o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve  znění pozdějších předpisů, tyto odborné a poradní orgány:

  • Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů
  • Bioetická komise - zřízena podle zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Odborné panely a Odborný orgán hodnotitelů - zavádí Metodika hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (schválená usnesením vlády ze dne 8. února 2017 č. 107)
  • Mezinárodní poradní orgán Rady pro výzkum, vývoj a inovace
  • Poradní orgán pro oblast společenských a humanitních věd

Sdílejte na: