Sekce pro vědu, výzkum a inovace při Úřadu vlády ČR

S účinnosti od 1. ledna 2022 byla na základě usnesení vlády č. 1188 ze dne 22. prosince 2021 zřízena Sekce pro vědu, výzkum a inovace, a to v přímé podřízenosti ministra pro vědu, výzkum a inovace

Sekce pro vědu, výzkum a inovace (Sekce VVI)

 

Odbor podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace

 • ředitelka Odboru podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace - PhDr. Jitka Slavíková
  tel. 224 003 855, e-mail jitka.slavikova@vlada.gov.cz
 • sekretariát Odboru podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace - Lenka Havlíková
  tel. 224 003 850, e-mail rvv@vlada.gov.cz
 • vedoucí Oddělení hodnocení výzkumných organizací - Mgr. Ing. Kateřina Miholová, Ph.D.
  tel. 224 003 833, e-mail katerina.miholova@vlada.gov.cz, hodnoceniVaVaI@vlada.gov.cz
 • vedoucí Oddělení informačních systémů - Ing. Stanislav Janovský,
  tel. 224 003 849, e-mail isvavai@vlada.gov.cz
 • vedoucí Oddělení zajištění činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace a publicity - Ing. Anna Cidlinová, Ph.D., MBA
  tel. ​224 003 848, e-mail anna.cidlinova@vlada.gov.cz

Odbor koordinace výzkumu, vývoje a inovací

 • ředitelka Odboru koordinace výzkumu, vývoje a inovací - Ing. Hana Bakičová 
  tel. 224 003 845, e-mail hana.bakicova@vlada.gov.cz
 • sekretariát Odboru koordinace výzkumu, vývoje a inovací - Sabina Reichová
  tel. 224 003 834, e-mail sabina.reichova@vlada.gov.cz
 • vedoucí Oddělení analýz a koordinace výzkumu, vývoje a inovací - Ing. Přemysl Filip
  tel. 224 003 826, e-mail premysl.filip@vlada.gov.cz
 • vedoucí Oddělení koncepcí a strategií výzkumu, vývoje a inovací - PhDr. Petra Solská
  tel. 224003897, e-mail petra.solska@vlada.gov.cz
 • vedoucí Oddělení finanční podpory výzkumu, vývoje a inovací - Ing. Petr Lysý
  tel. 224 003 839, e-mail petr.lysy@vlada.gov.cz


Public Relations

Mgr. MgA. Vendula Kodetová  - tel. 224 003 852, 702 129 834, e-mail vendula.kodetova@vlada.gov.cz

Korespondenční adresy:

Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Úřad vlády České republiky
nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1


Sekce pro vědu, výzkum a inovace *)
Úřad vlády České republiky
nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1


datová schránka ID: trfaa33

elektronická podatelna: http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/elektronicka-podatelna/elektronicka-podatelna-16034/  

 

Sídlo pracoviště Sekce VVI je v budově  Ministerstva dopravy, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1.

* Jako korespondenční adresu prosíme vždy uvádějte adresu Úřadu vlády na nábř. E. Beneše. Děkujeme.

Sdílejte na: