Další odkazy a zdroje

NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR

  • NKC se problematice věnuje již 20 let, a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Jedná se o jediné pracoviště tohoto druhu v zemích EU13 https://genderaveda.cz/
  • NKC v rámci projektu CZERA podporuje české výzkumné instituce při zavádění plánů genderové rovnosti. Mimo konzultací, školení, workshopů či metodik vypracovalo také online školící modul a návod, jak zavádět udržitelná opatření v oblasti genderové rovnosti v akademické sféře https://genderaveda.cz/plany-genderove-rovnosti/
  • Jedna velikost nestačí je popularizační portál, který ukazuje, proč je důležité zohledňovat gender/pohlaví v obsahu výzkumu a jaký může být dopad toho, pokud jsou tyto proměnné opomíjeny https://genderaveda.cz/jedna-velikost-nestaci/
  • Základní data o zastoupení žen ve výzkumu v ČR i co do mezinárodního srovnání poskytuje každoroční Monitorovací zpráva https://genderaveda.cz/publikace/

Technologická agentura ČR

Grantová agentura ČR

 

Vybrané zahraniční zdroje

  • Gendered Innovations, Stanfordova univerzita:

Případové studie oblastí výzkumu v oblasti přírodních, technických, lékařských a zemědělských věd a designu ukazují, jak zohlednění perspektivy genderu a pohlaví zvyšuje kvalitu vědeckých výstupů https://genderedinnovations.stanford.edu/

  • The Gender Equality in Academia and Research Tool, Evropský institut pro genderovou rovnost:

Databáze příkladů opatření na podporu genderové rovnosti ve výzkumu, tipy a metodické postupy https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gear

  • She Figures, Evropská komise:

Statistický přehled o vývoji zastoupení žen v evropském výzkumu vydává každé tři roky Evropská komise https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=she+figures

  • Czexpats in Science

Stránky jsou platformou sdružující a propojující mezi sebou české vědce a vědkyně žijící v zahraničí http://czexpats.org/

Sdílejte na: