Ocenění mimořádných výsledků výzkumu, vývoje a inovací a Ocenění propagace nebo popularizace výzkumu, vývoje a inovací

Výzva k podávání návrhů kandidátek / kandidátů na udělení Ceny vlády nadanému studentovi za rok 2023 

Vláda a její poradní orgán Rada pro výzkum, vývoj a inovace jsou si vědomy, jaký význam pro konkurenceschopnost ČR a kvalitu života jejích občanů má rozvoj výzkumu, vývoje a inovací. Tato oblast je trvale deklarována jako hlavní prostředek ekonomického růstu společnosti. Osobnosti, které mají obzvlášť významné zásluhy o rozkvět výzkumu, vývoje a inovací, jsou pravidelně oceňovány v rámci projektu Česká hlava.


Národní cena vlády Česká hlava

Cena udělovaná od roku 2005 vyjadřuje uznání za celoživotní úspěšné a prvotřídní působení ve výzkumné, vývojové a inovační oblasti s mezinárodním významem. S cenou je spojeno finanční ocenění ve výši 1.000.000 Kč.

Národní cena vlády Česká hlava je udělována dle těchto platných dokumentů:

  • Nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 1, 3, 4 a 7)
  • Statut Národní ceny vlády Česká hlava (příloha č. 2).

 

​Cena předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace 

Vláda schválila dne 8. 2. 2016 udílení Ceny předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), která je udělována za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Nařízení vlády č. 66/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů dne 25. 2. 2016 (příloha č. 3). 

Cena je určena vědeckým pracovníkům, ale také novinářům, učitelům, podnikatelům, cestovatelům a dalším, kteří publikují na téma výzkumu, vývoje a inovací, předávají poznatky o výsledcích široké veřejnosti a celkově přispívají k popularizaci vědy a výzkumu. Ocenění je spojené s odměnou ve výši až 500.000 Kč. Cena předsedy RVVI se může udělovat jedenkrát za rok.

Kandidáty na ocenění navrhuje odborná vědecká veřejnost. Ocenění navazuje na Cenu předsedy RVVI za popularizaci výzkumu a vývoje v hromadných sdělovacích prostředcích, která byla udělována v letech 1995-1999, a Cenu předsedy RVVI udělovanou v letech 2008 a 2009.


Cena vlády nadanému studentovi 

Dne 12. 12. 2023 bylo ve Sbírce zákonů vyhlášeno nařízení vlády č. 350/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění nařízení vlády č. 493/20120 Sb. (příloha č. 7). Nově se rozšiřuje ocenění mimořádných výsledků výzkumu, vývoje a inovací o možnost udělení ceny vlády nadanému studentovi ve výši 50.000 Kč celkem třem studentům v kategoriích a) student střední a vyšší odborné školy, b) student v bakalářském nebo magisterském studijním programu a c) student v doktorském studijním programu.

Dne 2. 12. 2020 bylo ve Sbírce zákonů vyhlášeno nařízení vlády č. 493/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb. (příloha č. 4). Nově se rozšiřuje ocenění mimořádných výsledků výzkumu, vývoje a inovací o možnost udělení ceny vlády nadanému studentovi ve výši 50.000 Kč. Důvodem je stále sílící důraz na výzkum, vývoj a inovace a zároveň i na odborníky, kvalifikované osobnosti a mladé lidi s potenciálem věnovat se výzkumu.

 

Kategorie ocenění: 

- ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje - NÁRODNÍ CENA VLÁDY "ČESKÁ HLAVA" (udělováno od roku 2005)

ocenění propagace či popularizace výzkumu a vývoje - CENA PŘEDSEDY RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE (udělováno v letech 2008-2009, nově opět od roku 2016)


Dříve udělované ocenění (Archiv): 

- Cena předsedy Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj za popularizaci výzkumu a vývoje v hromadných sdělovacích prostředcích (udělováno v letech 1995 až 1999)

Sdílejte na:

Přílohy