Příklady dobré praxe

Opatření, která mají za cíl odstranit bariéry stojící v cestě uplatnění žen a obecně rodičů ve výzkumu, je celá řada. V zahraničí mají instituce obvykle komplexní strategie, které se problematice věnují. Také v ČR - i v souvislosti s novou povinností mít plán genderové rovnosti pro účast v Horizontu Evropa - jejich počet roste.

Přehled více než 150 vybraných aktivit, jež realizují ministerstva, grantové agentury a výzkumné/vysokoškolské organizace v oblastech, jako je slaďování rodinného a profesního života, zvyšování diverzity ve výzkumu a vysokém školství, zavádění genderu do obsahu výzkumu a výuky nebo na úrovni legislativy, insitucionální podpory a dalších strategických nástrojů, představuje například tato publikace NKC - gender a věda. Mimo stručně popsaných zahraničních příkladů obsahuje publikace i ty české. Obsáhlý zdroj příkladů aktivit na podporu genderové rovnosti v akademické oblasti má na svém webu také Evropský institut pro genderovou rovnost.

Sdílejte na: