Prohlášení o přístupnosti

O přístupnosti

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.vyzkum.cz.

Stav souladu

Při tvorbě a správě těchto stránek je zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby byl v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Stránky jsou vytvářeny podle specifikace HTML 4.01 Transitional a dodržují syntaktickou a sémantickou správnost. V případě obtíží s přístupností je možno přejít na textovou verzi webu.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 14. září 2020. Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Pokud narazíte na nějakou obtíž s přístupností, dejte nám prosím vědět na stránce Rychlý dotaz na RVVI.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4, 140 21
e-mail: pristupnost@mvcr.cz