Rovné příležitosti žen a mužů ve VaVaI

Veškeré podněty, návrhy, doporučení a problémy k řešení jsou vítány na adrese rzmv@vlada.cz

Sdílejte na: