Projekt FUTURE-PRO: Megatrendy a velké společenské výzvy

Projekt byl realizován na základě rámcové dohody s kódem TITDUVCR946 a názvem Výzkum k identifikaci priorit v oblasti společenských výzev (společensko-vědních oborů, SHUV) – FUTURE-PRO v rámci programu BETA2 administrovaného Technologickou agenturou České republiky.

Cílem projektu bylo navržení metodiky, kterou mají být určovány megatrendy a velké společenské výzvy, významné pro Českou republiku, vyžadující rozsáhlý a systematický výzkum, zejména ve společenských, humanitních a uměleckých vědách (SHUV), resp. multidisciplinární výzkum.

Výstupy projektu budou využity mj. při realizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+.

 

Aktuální informace o projektu jsou k dispozici na webových stránkách Technologické agentury České republiky

https://www.tacr.cz/projekt-future-pro-megatrendy-a-velke-spolecenske-vyzvy/

a na webových stránkách řešitele:

www.megatrendy.cz

Sdílejte na:

Přílohy