Otevřený přístup k vědeckým informacím

Open Access, neboli otevřený přístup k výsledkům výzkumu financovaného z veřejných zdrojů, znamená poskytnutí bezplatného a neomezeného online přístupu koncovému uživateli k vědeckým informacím.

Vědeckými informacemi se primárně rozumí recenzované vědecké články a výzkumná data.

Otevřený přístup se realizuje dvěma různými cestami: tzv. zelenou a zlatou.

Zelená cesta („Green Open Access“)

Zelená cesta představuje uložení článku ve verzi před recenzním řízením (pre-printu) nebo po recenzním řízení (post-printu) do otevřeného digitálního archivu  - repozitáře. Autor publikuje svůj článek tradičním způsobem v časopise přístupném na základě předplatného. Autorskou verzi článku přitom uloží i do otevřeného repozitáře (tzv. auto-archivace). V závislosti na politice vydavatele a/nebo poskytovatele finanční podpory na VaVaI tak učiní před, po nebo během publikování.

Zlatá cesta („Gold Open Access“)
Zlatá cesta představuje publikování ve vědeckých recenzovaných časopisech s okamžitým otevřeným přístupem. Zlatý otevřený přístup znamená, že vydavatel, který vytváří konečnou publikovanou formu článku, dá tuto konečnou verzi volně k dispozici prostřednictvím internetu. Pro pokrytí nákladů na zveřejnění článku však zpravidla vydavatel požaduje po autorovi úhradu poplatku (tzv. article processing charge).

Výhodou zlaté cesty otevřeného přístupu je bezplatný online přístup k vědeckému článku ihned, tj. v době, kdy dochází k jeho publikování.

Otevřený přístup k výzkumným datům
Otevřená výzkumná data jsou zejména data v digitální podobě pocházející z výzkumných projektů, a to včetně metadat, dostupná bez omezení online všem potencionálním uživatelům. Otevřený přístup k výzkumným datům zahrnuje možnost data volně používat, upravovat a sdílet kýmkoli k jakémukoliv účelu.
Otevřený přístup k výzkumným datům bývá zpravidla realizován prostřednictvím elektronických datových repozitářů.

 


 

Sdílejte na: