Výstupy z hodnocení v Modulu 1 podle Metodiky 2017+
Výstupy z hodnocení v Modulu 1 podle Metodiky 2017+

Hodnocení v šestém roce fungování Metodiky 2017+ je realizováno v souladu s Metodikou 2017+ a M17+ Příručkou. Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 392. zasedání dne 1. září 2023 schválila výstupy z hodnocení v Modulu 1 – Hodnocení vybraných výsledků. Jedná se o oborové zprávy a zprávy pro VO Odbornými panely s využitím externího peer review.  


Výstupy z Modulu 1 naleznete na odkazu:

https://hodnoceni.rvvi.cz/hodnoceni2022/nebiblio

 

V případě potřeby mohou výzkumné organizace zaslat zpětnou vazbu ke zveřejněným výstupům, a to do 30 dnů od data jejich zpřístupnění dne 6. září 2023 na e-mail: hodnoceniVaVaI@vlada.cz

 

Kompletní výstupy ze všech kol hodnocení podle Metodiky 2017+ jsou přehledně zveřejněny na rozcestníku https://hodnoceni.rvvi.cz/ :

- výstupy z Modulu 1

- výstupy z Modulu 2

- škálování (výsledky tripartitních jednání zástupců RVVI, Odborných panelů a poskytovatele)

- souhrnné zprávy pro poskytovatele

 

Výstupy jsou řazeny chronologicky pro všechna kola hodnocení podle Metodiky 2017+.