Výzva k podávání návrhů kandidátů na 1 členku / člena předsednictva Technologické agentury České republiky

V souvislosti s končícím prvním funkčním obdobím členky předsednictva Technologické agentury České republiky (dále jen „TA ČR“) Ing. Bc. Kamily Vávrové, Ph.D., vyhlašuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace, v souladu s příslušnými předpisy, výzvu k podávání návrhů kandidátů na 1 členku / člena předsednictva TA ČR.

Předpokládané zahájení výkonu funkce je 30. března 2024.

Podle § 36a odst. 4, 5 a 6 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, je předsednictvo TA ČR výkonným orgánem TA ČR. Má 5 členů včetně předsedkyně / předsedy, které jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“). Funkční období je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na 2 období po sobě následující. Předsedkyni / předsedu TA ČR jmenuje z členů předsednictva TA ČR a odvolává na návrh Rady vláda.

Celý text výzvy najdete ZDE.

Lhůta pro doručení návrhů končí dne 31. prosince 2023.