Výstupy z hodnocení v Modulu 1 a 2 podle Metodiky 2017+

Hodnocení na národní úrovni  je realizováno v souladu s Metodikou 2017+ a M17+ Příručkou. Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 394. zasedání schválila výstupy z hodnocení v Modulu 2. Jedná se o oborové zprávy na úroveň FORD i na úroveň WoS Categories a zprávy pro výzkumné organizace.  


Výstupy z Modulu 2, obory:

https://hodnoceni.rvvi.cz/hodnoceni2022/biblio-obory

Výstupy z Modulu 2, výzkumné organizace:

https://hodnoceni.rvvi.cz/hodnoceni2022/biblio-vo

Výstupy z Modulu 2, WoS Categories:

https://hodnoceni.rvvi.cz/hodnoceni2022/biblio-wos-cats

Výstupy z Modulu 1:

https://hodnoceni.rvvi.cz/hodnoceni2022/nebiblio

 

V případě potřeby mohou výzkumné organizace zaslat zpětnou vazbu ke zveřejněným výstupům, a to do 30 dnů od data jejich zpřístupnění na e-mail: hodnoceniVaVaI@vlada.cz

 

Kompletní výstupy ze všech kol hodnocení podle Metodiky 2017+ jsou přehledně zveřejněny na rozcestníku https://hodnoceni.rvvi.cz/ :

- výstupy z Modulu 1

- výstupy z Modulu 2

- škálování (výsledky tripartitních jednání zástupců RVVI, Odborných panelů a poskytovatele)

- souhrnné zprávy pro poskytovatele

Výstupy jsou řazeny chronologicky pro všechna kola hodnocení podle Metodiky 2017+. 

 

Na základě požadavku odborné veřejnosti a členů odborných panelů bylo vyvinuto interaktivní webové rozhraní https://m17.rvvi.cz/ uzpůsobené specifickým potřebám Metodiky 2017+. Uživatelsky přívětivý web rozšiřuje informační a datovou podporu Metodiky 2017+ ve vztahu k veřejnosti a k práci panelistů.