Výzva k podávání návrhů kandidátů na členy Odborných panelů

V souladu s § 35 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s usnesením vlády ze dne 8. února 2017 č. 107, kterým vláda v bodě I. schválila Metodiku hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „M17+“) a v souvislosti se schválením M17+ Uživatelské příručky pro výzkumné organizace, členy Odborných panelů, externí hodnotitele a poskytovatele institucionální podpory VaVaI na 367. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 30. dubna 2021.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace
vyzývá
k podávání návrhů kandidátů na členy Odborných panelů

pro níže uvedené obory (FORD):

1.3 Physical sciences

2.9 Industrial biotechnology

5.4 Sociology
5.5 Law
5.6 Political science
5.8 Media and Communications

6.4 Arts

Odborné panely jsou odbornými poradními orgány Rady pro výzkum, vývoj a inovace, ustavenými podle § 35 odst. 7 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Lhůta pro doručení návrhů končí dne 15. prosince 2023.

Celý text výzvy najdete ZDE