Výsledky hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky 2017+

Škálování výzkumných organizací podle Metodiky 2017+ bylo po řádném schválení Radou pro výzkum, vývoj a inovace doplněno mezi ostatní výstupy hodnocení na rozcestníku

 

https://hodnoceni.rvvi.cz/


Škálování výzkumných organizací je výsledkem společného jednání, tzv. tripartit, které proběhly na konci roku 2023. Účastnili se jich zástupci:

  1. poskytovatele,
  2. Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) a Odboru podpory RVVI,
  3. Odborných panelů a přizvaní odborníci.

Podkladem tripartitních jednání v roce 2023 byly výsledky Hodnocení 2022 na národní úrovni, jež jsou veřejně přístupné ze stránek RVVI https://vyzkum.gov.cz, resp. https://hodnoceni.rvvi.cz/. Poskytovatelé během jednání prezentovali informace získané z hodnocení probíhajícího na jejich úrovni v souladu s Metodikou 2017+, resp. Přílohou 1.

Novinkou výstupů jsou přehledové listy jednotlivých výzkumných organizací po ukončení kompletního cyklu hodnocení a zpřehlednění Protokolu z jednání, které podrobně popisují průběh jednání i na místě vznesené argumenty jeho účastníků a představují základ odůvodnění navrženého škálování. Navržená škála je diferencována po segmentech. Výzkumné organizace jsou v pásmech řazeny abecedně.