Nový rozcestník Hodnocení VaVaI podle Metodiky 2017+
Nový rozcestník Hodnocení VaVaI podle Metodiky 2017+

Navštivte nový rozcestník:

https://hodnoceni.rvvi.cz/

 

Na novém rozcestníku Hodnocení VaVaI podle Metodiky 2017+ na národní úrovni naleznete:

  • výstupy z Modulu 1 (kvalita vybraných výsledků)
  • výstupy z Modulu 2 (bibliometrické zprávy)
  • indikativní škálování (výsledky tripartitních jednání zástupců RVVI, Odborných panelů a poskytovatele)
  • souhrnné zprávy pro poskytovatele

Výstupy jsou řazeny chronologicky pro všechna kola hodnocení podle Metodiky 2017+.