Výsledky hodnocení po třech letech implementace Metodiky 2017+
Výsledky hodnocení po třech letech implementace Metodiky 2017+

Škálování výzkumných organizací po třech letech implementace Metodiky 2017+ bylo po řádném schválení Radou pro výzkum, vývoj a inovace doplněno mezi ostatní výstupy hodnocení na rozcestníku

 

https://hodnoceni.rvvi.cz/


Škálování výzkumných organizací
je výsledkem společného jednání, tzv. tripartity, které proběhly na konci roku 2020 a na počátku roku 2021. Účastnili se ho zástupci:

  1. poskytovatele,
  2. Rady pro výzkum, vývoj a inovace a Odboru Rady,
  3. Odborných panelů a přizvaní odborníci.

Podkladem jednání jsou veřejně přístupné výstupy tzv. „Hodnocení 2019“ schválené Radou a výstupy z hodnocení na úrovni poskytovatele. Výsledky hodnocení Modulem 1 byly představeny v kumulované podobě za všechny tři roky. V hodnocení v Modulu 1 Odborné panely pracují s poměrem počtu dobrých a špatných známek vybraných výsledků, přičemž za dobré jsou považovány známky 1, 2, 3 a za špatné známky 4 a 5. Hodnocení Modulem 2 na národní úrovni zahrnovalo kumulativně bibliometrizovatelné výsledky uplatněné v letech 2016–2018.

Protokoly z jednání popisují průběh jednání a představují základ odůvodnění navrženého škálování. Navržená škála je diferencována po segmentech.