Z TISKU: Češi a Američané zahájili programovou spolupráci v základním výzkumu

Grantová agentura České republiky (GA ČR) uzavřela dohodu o vysoce prestižní spolupráci s americkou vládní agenturou National Science Foundation (NSF). Vědci z ČR a USA budou moci za podpory obou agentur společně zkoumat témata v oblastech umělé inteligence, nanotechnologií nebo věd o plazmatu.

 

Jedním z nadějných oborů vědecké spolupráce s USA je umělá inteligence. Ilustrační foto: Shutterstock

Nové partnerství otevírá dveře ke spolupráci pro výzkumníky z obou zemí v oblastech, kde má spojení české a americké vědy potenciál přinést nové objevy v rámci perspektivních vědních oblastí – umělé inteligence a nanotechnologií. Návrhy projektů bude možné podávat také z oblasti věd o plazmatu či astronomie a astrofyziky, i v některých oblastech společenských věd. Možné dopady společného výzkumu zahrnují škálu od nových materiálů po fúzní reaktory.  Jde o první spolupráci národních agentur, která umožňuje koordinovanou kolaborativní přípravu a provádění skutečně společných výzkumných projektů.

„To, že se nám podařilo dohodnout spolupráci s USA, je ohromný úspěch, protože NSF si velmi pečlivě vybírá, s kým dohody uzavírá,“ řekl předseda GA ČR Jaroslav Koča.

Společná příprava projektu a možnost jeho kolaborativní realizace v rámci celého životního cyklu je v rámci česko-amerických vztahů kvalitativně jinou – hlubší – formou spolupráce mezi výzkumnými týmy. Umožňuje totiž koordinovanou, úzkou a dlouhodobou spolupráci, která využívá silných stránek obou partnerů. 

„Vážíme si partnerství, která zpřístupňují širokou síť nápadů, inovativního uvažování a zkušeností, umožňujících zpracovávat a řešit praktické problémy,“ uvedl ředitel NSF, Sethuraman Panchanathan. „Toto partnerství umožní využít příležitosti a schopnosti výzkumníků na obou stranách Atlantiku.“ Zároveň tato forma podpory doplňuje dosud existující nástroje (granty Office of Naval Research Global a sesterských organizací letectva a armády či program Inter-Excelence MŠMT), které pomáhají vytvářet či udržovat vztahy mezi jednotlivými týmy, ale nejsou bilaterálně koordinovány.

VÝZVA JEŠTĚ LETOS

Výzva pro podávání návrhů projektů se otevře ještě letos. Protože dohoda stojí na principu Lead Agency, budou všechny návrhy hodnoceny v rámci programů NSF. O náklady na jednotlivé projekty se budou agentury dělit – českou část projektu bude financovat GA ČR a americkou NSF. 

Příprava spolupráce GA ČR – NSF je také ukázkovým příkladem přínosu zahraniční služby pro rozvoj vědeckých příležitostí. „Navázat spolupráci GA ČR a NSF jsme pomáhali přibližně dva roky,“ řekl český velvyslanec v USA Hynek Kmoníček. To se ovšem týká textu ujednání samotného. Vytvořit podmínky pro tuto iniciativu trvalo výrazně déle a tato snaha zahrnovala celou řadu akcí, nástrojů a jednání, včetně pobytu reprezentanta NSF na stáži v ČR, připravené ve spolupráci s americkou ambasádou v Praze v roce 2018 nebo rozsáhlé mise programových ředitelů NSF v prosinci 2019, organizované s podporou nástroje PROPED MZV.

Dohoda GA ČR – NSF završuje sérii jednání o institucionálních partnerstvích, která probíhala od roku 2017 a zahrnovala například projekty spolupráce Akademie věd ČR s Ministerstvem energetiky USA (2019) či prestižním Massachusetts Institute of Technology (2021).

O NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

National Science Foundation (Národní vědecká nadace) je nezávislá vládní agentura v USA odpovědná za podporu základního výzkumu. Založena byla v roce 1950. V roce 2021 hospodaří se zhruba 8,5 miliardami dolarů, její granty jsou zdrojem pro cca 25 % univerzitního základního výzkumu v USA. V rámci vysoce prestižních soutěží podporuje agentura zhruba 11 000 projektů ročně. Financování NSF stálo u zrodu mnoha ve své době revolučních technologií, za dobu své existence podpořila 236 pozdějších držitelů Nobelovy ceny. 

O GRANTOVÉ AGENTUŘE ČR

Grantová agentura ČR jako jediná instituce v ČR poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu výhradně na projekty základního výzkumu – v roce 2021 ve výši přibližně 4,2 miliardy korun. V rámci vyhlášených programů financuje vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky. Každý rok podpoří stovky výzkumných projektů, a to na základě několikastupňového transparentního výběrového procesu.

 

Luděk Moravec, vědecký diplomat, Velvyslanectví ČR ve Washingtonu 

 

Zdroj: Moderní ekonomická diplomacie, www.export.cz | 3. 6. 2021