WORKSHOP Hodnocení aplikovaného výzkumu podle METODIKY 2017+  (25. 8. 2021, ČVUT a online)
WORKSHOP Hodnocení aplikovaného výzkumu podle METODIKY 2017+ (25. 8. 2021, ČVUT a online)

 

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) si Vás dovoluje pozvat na workshop Hodnocení aplikovaného výzkumu podle METODIKY 2017+ zaměřený na technický aplikovaný výzkum

Úvodního slova se ujmou členové předsednictva RVVI Pavel Baran a Vladimír Mařík a ředitel Odboru RVVI při Úřadu vlády ČR Jan Marek. Člen RVVI Jaroslav Machan představí výsledky práce Pracovní skupiny KHV pro hodnocení aplikovaného výzkumu. Z odborného pohledu dosavadní závěry a zkušenosti s hodnocením aplikovaného výzkumu okomentují předsedové Odborných panelů a hodnoticích orgánů poskytovatele. Praktickou stránku hodnocení a aktuální doporučení představí pracovníci Odboru RVVI. 

Setkání se uskuteční v termínu:

25. srpen 2021        České vysoké učení technické v Praze

Kapacita sálu je omezená. Nabízíme možnost účasti online

https://www.youtube.com/c/CIIRCČVUT

Program: