V Senátu Parlamentu ČR probíhají aktuálně jednání k návrhu rozpočtu na vědu a výzkum na rok 2022

Jedním z klíčových témat 10. schůze senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, která proběhla v úterý 17. srpna v prostorách Valdštejnského paláce, bylo Projednání návrhu na snížení výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace (dále jen „VaVaI“) na rok 2022.

Na pozvání předsedy výboru prof. Jiřího Drahoše se jednání k tomuto bodu účastnili také zástupci resortů zodpovědných za VaVaI, České konference rektorů a Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“). 

Předmětem jednání zde byl Radou dne 28. května 2021 schválený návrh výdajů státního rozpočtu na VaVaI na období 2022+ (s celkovou výší výdajů 39,4 mld. Kč na rok 2022). A dále návrh výdajů státního rozpočtu na rok 2022, konkrétně materiál Ministerstva financí Příprava státního rozpočtu ČR na 2022+, schválený vládou dne 7. června 2021, který obsahuje předběžný návrh výdajů na VaVaI na léta 2022 až 2024 v roční výši 36,1 mld. Kč. Předložený návrh resortu financí je zároveň zhruba o 2 mld. Kč nižší oproti platnému střednědobému výhledu na rok 2022.

V usnesení vlády č. 510/2021 k návrhu Ministerstva financí současně vláda uložila předsedovi Rady (a předsedovi vlády) pokračovat v jednání s místopředsedkyní vlády a ministryní financí tak, aby výdaje na léta 2022 až 2024 na podporu VaVaI byly v souladu se strategickým výdajovým výhledem Rady pro dané období. Tato jednání aktuálně probíhají.

Projednání návrhu na snížení výdajů státního rozpočtu ČR na VaVaI na rok 2022 je dále zařazeno na program 15. schůze pléna Senátu PČR ve středu 18. srpna 2021.