Postup hodnocení dle Metodiky 2017+ v pátém kole hodnocení: Metodická příručka, Hodnocení smluvního výzkumu
Postup hodnocení dle Metodiky 2017+ v pátém kole hodnocení: Metodická příručka, Hodnocení smluvního výzkumu

M17+ Uživatelská příručka pro výzkumné organizace, členy Odborných panelů, externí hodnotitele a poskytovatele institucionální podpory VaVaI

Příručka přehledně seznamuje s postupy hodnocení výsledků dle Metodiky hodnocení 2017+.

Souhrnná uživatelská příručka je určena pro výzkumné organizace, členy Odborných panelů, externí hodnotitele a poskytovatele institucionální podpory výzkumu, vývoje a inovací.

Materiál je výstupem pracovní skupiny při KHV (Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů VaVaI). Rada pro výzkum, vývoj a inovace materiál schválila na svém 367. zasedání dne 30. dubna 2021.

Dokument je ke stažení zde:
M17+ Uživatelská příručka pro výzkumné organizace, členy Odborných panelů, externí hodnotitele a poskytovatele institucionální podpory VaVaI

Hodnocení smluvního výzkumu

Ze závěrečné diskuze na workshopu Hodnocení aplikovaného výzkumu podle Metodiky 2017+ na Českém vysokém učení technickém v Praze vyplynul požadavek odborné veřejnosti, aby se Rada pro výzkum, vývoj a inovace formálně vyjádřila k otázkám hodnocení smluvního výzkumu.

Materiál Hodnocení smluvního výzkumu vznikl ve spolupráci Odboru Rady a Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů. Rada pro výzkum, vývoj a inovace materiál schválila na svém 372. zasedání dne 27. října 2021.

Dokument je ke stažení zde:
Hodnocení smluvního výzkumu