Nový návrh rozpočtu Ministerstva financí vychází vstříc potřebám vědy a výzkumu

Ministerstvo financí předkládá aktuálně na jednání vlády návrh zákona o státním rozpočtu na období 2022+. Po intenzívních jednáních, která vedl premiér Andrej Babiš s úsilím zajistit dostatečné financování české vědy a výzkumu, došlo v materiálu Ministerstva financí k významnému posunu.
 
Rozpočet na výzkum, vývoj a inovace byl nyní ministerstvem zapracován v souladu se strategickým výdajovým výhledem dle návrhu schváleného Radou pro výzkum, vývoj a inovace ze dne 28. května 2021 - na rok 2022 jde o objem financí ve výši 39,349 mld. Kč. Prvotní návrh resortu financí, který byl zařazen na program vlády dne 7. června 2021, byl přitom zhruba o 3,2 mld. Kč nižší oproti návrhu Rady.
 
V kontextu přípravy celého návrhu státního rozpočtu je tato skutečnost výrazným úspěchem Rady a jejího předsednictva, s podporou resortů odpovědných za VaVaI.

Oblast vědy a výzkumu patří mezi priority této vlády.