Nové výsledky hodnocení podle Metodiky 2017+
Nové výsledky hodnocení podle Metodiky 2017+

Zveřejňování výsledků hodnocení pokračuje čtvrtým rokem výstupy z Modulu 1 – Hodnocení vybraných výstupů a z Modulu 2 – Bibliometrické zprávy na úroveň FORD pro obory a výzkumné organizace, Bibliometrické zprávy na úroveň WOS categories.


Výstupy naleznete na stránkách informačního systému VaVaI:

https://hodnoceni.rvvi.cz/hodnoceni2020/nebiblio

https://hodnoceni.rvvi.cz/hodnoceni2020/biblio-obory

https://hodnoceni.rvvi.cz/hodnoceni2020/biblio-vo

https://hodnoceni.rvvi.cz/hodnoceni2020/biblio-wos-cats

 

Kompletní výstupy ze všech kol hodnocení podle Metodiky 2017+ jsou přehledně zveřejněny na rozcestníku 

https://hodnoceni.rvvi.cz/ 

  • výstupy z Modulu 1 (kvalita vybraných výsledků)
  • výstupy z Modulu 2 (bibliometrické zprávy)
  • indikativní škálování (výsledky tripartitních jednání zástupců RVVI, Odborných panelů a poskytovatele)
  • souhrnné zprávy pro poskytovatele

Výstupy jsou řazeny chronologicky pro všechna kola hodnocení podle Metodiky 2017+.