RVVI podpořila účast Švýcarska a Velké Británie v Horizontu Evropa

Rada pro výzkum, vývoj a inovace podpořila iniciativu „Stick to Science“. Zapsala se tak na seznam více než 3800 předních světových vědců, zástupců univerzit, vědeckých asociací a poradních orgánů v oblasti výzkumu a vývoje, které apelují na zachování otevřeného a inkluzivního Evropského výzkumného prostoru.

Kampaň s názvem „Stick to Science“ usiluje o prolomení patové situace ve vyjednávání o účasti Švýcarska a Velké Británie v rámcovém programu Horizontu Evropa. Ústředním mottem je upřednostnit vědu před politikou a umožnit tak Švýcarsku a Velké Británii plnohodnotnou účast v tomto programu. Horizont Evropa je předním evropským programem pro podporu vědy s rozpočtem přesahujícím 95 miliard EUR mezi lety 2021–2027. Účastnické příspěvky Švýcarska a Velké Británie v tomto programu by rozpočet navýšily o dalších 17 miliard EUR.

Švýcarsko a Velká Británie v uplynulých letech značně přispěly po vědecké i finanční stránce do rámcových programů EU. Přední světové vědecké infrastruktury jako Institut Laue-Langevin v Grenoblu, Evropský spalační zdroj ve švédském Lundu nebo Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN) a mnoho dalších potřebují pro svůj špičkový výzkum a jeho další rozvoj expertízu tak významných hráčů na poli vědy, jakými jsou Švýcarsko a Velká Británie. Švýcarsko je globálním průkopníkem v oblasti kvantových technologií, Velká Británie představuje pro mnoho evropských zemí jednoho z nejčastějších partnerů při realizaci vědeckých projektů.

Kampaň „Stick to Science“, zahájená dne 8. února 2022, je reakcí na stále blokovaný postup ve vyjednávání dohod o přidružení Švýcarska a Velké Británie, který je brzděn politickými bariérami.  Podporovatelé kampaně věří, že otevřená vědecká spolupráce je klíčovým nástrojem pro řešení současných globálních výzev.

Zástupci vědecké komunity, vědecko-výzkumné instituce a odborná veřejnost mohou iniciativu podpořit ZDE.

 

Zdroj: Sekce pro vědu, výzkum a inovace - Úřad vlády ČR; oficiální stránky kampaně stick-to-science.eu | 21. 2. 2022