Zástupci vlády, akademické obce a poskytovatelů vědecké podpory vydali společné prohlášení na podporu Ukrajiny
Zástupci vlády, akademické obce a poskytovatelů vědecké podpory vydali společné prohlášení na podporu Ukrajiny

Na základě iniciativy ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové proběhla dne 1. března 2022 schůzka mezi ministrem školství Petrem Gazdíkem, předsedkyní Akademie věd ČR Evou Zažímalovou a představiteli České konference rektorů, Rady vysokých škol a její studentské komory RVŠ, Grantové agentury ČR a Technologické agentury ČR, Asociace výzkumných organizací, České akademie zemědělských věd a ministryní Langšádlovou.

 

Všichni aktéři schůzky a dalších pracovních jednání se ve středu 3. března shodli na následujících závěrech:

Chceme informovat vědce, studenty a pedagogy, kteří jsou a budou mezi běženci, o možnostech uplatnění v ČR skrze webový portál ve spolupráci s MŠMT.

Zapojíme ukrajinské výzkumníky do širokého spektra projektů financovaných Grantovou agenturou ČR a Technologickou agenturou ČR.

Vzhledem k aktuální agresi ozbrojených sil Ruska na Ukrajině doporučujeme českým výzkumným pracovištím pozastavit či rozvázat institucionální formy spolupráce s ruskými či běloruskými výzkumnými institucemi.

Na druhé straně však považujeme za vhodné a důležité udržet některé kontakty na individuální bázi s lidmi v ruských či běloruských vědeckých a výzkumných institucích, kteří se proti naprosto neospravedlnitelné invazi jasně vymezují – mj. otevřeným dopisem. Má smysl je jednak osobně podpořit, jednak i budovat informační mosty tam, kde je možné stavět na důvěře a na osvědčeném pracovním vztahu. Jsme si vědomi, že ve vztahu k vědcům, pedagogům a studentům z Ruska či Běloruska je nutné vyhnout se principu uplatňování kolektivní viny. Tito lidé nemají být trestáni za současnou situaci jen na základě národnosti.

Konkrétní nástroje na podporu ukrajinských vědců, pedagogů i studentů budou zveřejněny co nejdříve.

Navazující stanovisko Ministerstva vnitra ČR:

V souvislosti s válečným napadením Ukrajiny Ruskem vláda ČR rozhodla o zastavení přijímání a zpracování žádostí o pobytová oprávnění podaných státními příslušníky Ruska a Běloruska. Studentů a vědců z Ruska a Běloruska, kteří již mají povolený pobyt v ČR, se toto opatření netýká a mohou dál pokračovat ve svém studiu či vědecké činnosti.

 

Zdroj: Sekce pro vědu, výzkum a inovace - Úřad vlády ČR | 4. 3. 2022

 

Upozornění: Otevřený dopis ruských a běloruských vědců a odborných novinářů byl původně zveřejněn na webu https://trv-science.ru/2022/02/we-are-against-war/. V současnosti je stránka z důvodu cenzorních opatření ruské strany nefunkční. Ve sdělení výše proto odkazujeme na znění dopisu zveřejněné na webu https://www.eureporter.co/world/russia/2022/02/24/an-open-letter-from-russian-scientists-and-science-journalists-against-the-war-with-ukraine/, kde je mj. v závěru proklik na ruskou verzi dokumentu s podpisy-jmény signatářů. Na tuto stránku webu EU Reporter odkazuje také úvodník EU Science Diplomacy Alliance, kde lze nahlédnout i verze dopisu v ruštině a francouzštině.