Připravujete pracovní nabídky pro výzkumnice a výzkumníky z Ukrajiny?

Formulář, který se zobrazí po kliknutí na banner, slouží pro tvorbu databáze pracovních nabídek pro akademické a výzkumné pracovníky přicházející z Ukrajiny do České republiky. Uvedené nabídky budou zveřejněny na centrální české platformě www.researchin.cz, kterou provozuje přímo řízená organizace MŠMT – Dům zahraniční spolupráce, a zároveň na českém portálu ResearchJobs.cz.

V případě zájmu bude nabídka přidána prostřednictvím národního koordinátora této iniciativy i do celoevropské databáze #ScienceForUkraine.

Pracovním nabídkám uvedeným je věnována odpovídající propagace na různých kanálech včetně sociálních sítí.

V případě dotazů nás kontaktujte na researchin@dzs.cz.

 

 

Ochrana osobních údajů:

Získaná data jsou umístěna na GoogleDrive a budou použita výlučně pro kontaktování v rámci organizování pomoci Ukrajině.

Správcem dat je Dům zahraniční spolupráce.