Konference Implementace METODIKY 2017+ (záznam, 30. 3. 2022)

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) uspořádala ve spolupráci s Masarykovou univerzitou po vynucené dvouleté pauze další konferenční setkání k Implementaci METODIKY 2017+.

Záznam konference je možné sledovat na youtube kanálu Masarykovy univerzity: https://youtu.be/PcH1Ow0s-JU

Na konferenci byly představeny novinky v hodnocení výzkumu a vývoje v České republice a výhled do budoucna pro další rozvoj hodnocení podle Metodiky 2017+. Zároveň byly shrnuty výstupy čtvrtého roku hodnocení podle Metodiky 2017+.

Úvodního slova se ujala prorektorka Masarykovy univerzity pro výzkum a doktorské studium Šárka Pospíšilová a 1. místopředseda RVVI Pavel Baran. Místopředseda RVVI a náměstek ministryně pro vědu, výzkum a inovace Štěpán Jurajda spolu s hlavním koordinátorem hodnocení Tomášem Polívkou představili aktuality v hodnocení.

Dosavadní výsledky a praktickou stránku hodnocení prezentovali pracovníci Sekce pro vědu, výzkum a inovace – Úřadu vlády ČR. Odborný komentář k předloženým závěrům a zkušenosti s hodnocením přednesli emeritní předsedové odborných panelů Stanislav Kozubek, Michael Šebek, Radim Vácha a Ladislav Rabušic.

 

Prezentace ke konferenci lze stáhnout ZDE