Výzva k podávání návrhů na 9 členů Bioetické komise prodloužena do 17. 5. 2022
Výzva k podávání návrhů na 9 členů Bioetické komise prodloužena do 17. 5. 2022

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) v souladu s § 35 zákona č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi, jejich sdružení a ústřední orgány státní správy k podávání návrhů na členy poradního orgánu Rady – Bioetické komise.

Na základě jednání Rady dne 29. dubna 2022 byla výzva prodloužena do 17. května 2022.

Celý text výzvy najdete ZDE.