Výzva k podávání návrhů kandidátů na 9 členek / členů výzkumné rady Technologické agentury České republiky
Výzva k podávání návrhů kandidátů na 9 členek / členů výzkumné rady Technologické agentury České republiky

V souvislosti s končícím funkčním obdobím 9 členů výzkumné rady Technologické agentury České republiky (dále jen „VR TA ČR“), Rada pro výzkum, vývoj a inovace v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání návrhů na 9 členek / členů VR TA ČR (3 kandidáti za resorty, 3 kandidáti za akademickou sféru, 3 kandidáti za podnikatelský sektor).

Podle § 36a odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, je VR TA ČR koncepčním orgánem TA ČR, který zejména navrhuje předsednictvu TA ČR ustavení a zaměření odborných poradních orgánů, vyjadřuje se k programům aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, vyhodnocuje odbornou úroveň TA ČR a navrhuje potřebná opatření. VR TA ČR má 12 členů, které z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Celý text výzvy najdete ZDE.