Výzva k podávání návrhů kandidátů na členky / členy a předsedkyni / předsedu vědecké rady Grantové agentury České republiky
Výzva k podávání návrhů kandidátů na členky / členy a předsedkyni / předsedu vědecké rady Grantové agentury České republiky

V souvislosti s končícím funkčním obdobím 9 členek / členů vědecké rady Grantové agentury České republiky (dále jen „VR GA ČR“), z nichž je jeden předseda VR GA ČR, ke dni 22. prosince 2022, vyhlašuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace, v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podávání návrhů na členky / členy a předsedkyni / předsedu  VR GA ČR.

Podle § 36 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, je VR GA ČR koncepčním orgánem, který zejména navrhuje předsednictvu Grantové agentury České republiky (dále jen „GA ČR“) ustavení a zaměření oborových komisí, skupiny grantových projektů a jejich zaměření, vyhodnocuje vědeckou úroveň GA ČR a navrhuje potřebná opatření. Má 12 členů včetně předsedy, které z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“).

Celý text výzvy najdete ZDE