Výstupy z hodnocení v Modulu 1 a 2 podle Metodiky 2017+
Výstupy z hodnocení v Modulu 1 a 2 podle Metodiky 2017+

Hodnocení je v pátém roce fungování Metodiky 2017+ realizováno v souladu s Metodikou hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací a Příručkou M17+.
 

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 382. zasedání dne 30. září 2022 schválila výstupy z hodnocení v Modulu 2. Jedná se o oborové zprávy na úroveň FORD i na úroveň WoS Categories a zprávy pro výzkumné organizace.  


Výstupy z Modulu 2, obory:

https://hodnoceni.rvvi.cz/hodnoceni2021/biblio-obory

Výstupy z Modulu 2, výzkumné organizace:

https://hodnoceni.rvvi.cz/hodnoceni2021/biblio-vo

Výstupy z Modulu 2, WoS Categories:

https://hodnoceni.rvvi.cz/hodnoceni2021/biblio-wos-cats

Výstupy z Modulu 1:

https://hodnoceni.rvvi.cz/hodnoceni2021/nebiblio

 

V případě potřeby mohou výzkumné organizace zaslat zpětnou vazbu ke zveřejněným výstupům, a to do 30 dnů od data jejich zpřístupnění na email hodnoceniVaVaI@vlada.cz

 

Kompletní výstupy ze všech kol hodnocení podle Metodiky 2017+ jsou přehledně zveřejněny na rozcestníku https://hodnoceni.rvvi.cz/ :

  • výstupy z Modulu 1
  • výstupy z Modulu 2
  • škálování (výsledky tripartitních jednání zástupců RVVI, Odborných panelů a poskytovatele)
  • souhrnné zprávy pro poskytovatele

Výstupy jsou řazeny chronologicky pro všechna kola hodnocení podle Metodiky 2017+.