Výzva k podávání návrhů kandidátů na 2 členky / členy výzkumné rady Technologické agentury České republiky

V souvislosti s končícím funkčním obdobím 1 člena výzkumné rady Technologické agentury České republiky (dále jen „VR TA ČR“) a v souvislosti s jedním neobsazeným funkčním místem, Rada pro výzkum, vývoj a inovace v souladu s příslušnými předpisy vyhlašuje výzvu k podávání návrhů na 2 členky / členy VR TA ČR (1 kandidát za akademickou sféru, 1 kandidát za podnikatelský sektor).

Podle § 36a odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, je VR TA ČR koncepčním orgánem TA ČR, který zejména navrhuje předsednictvu TA ČR ustavení a zaměření odborných poradních orgánů, vyjadřuje se k programům aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací, vyhodnocuje odbornou úroveň TA ČR a navrhuje potřebná opatření. VR TA ČR má 12 členů, které z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Funkční období členů VR TA ČR je čtyřleté.

Funkce člena VR TA ČR je veřejnou funkcí, která nezakládá pracovněprávní vztah k České republice. Výkon funkce člena VR TA ČR je podle Statutu TA ČR neslučitelný s činností v oborových komisích a panelech.

Členům VR TA ČR za výkon funkce náleží odměna, jejíž výši stanoví vláda, a cestovní náhrady, které se poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce.

Předpokládané zahájení výkonu funkce členů VR TA ČR je duben / květen 2023.

Celý text výzvy najdete ZDE.

Lhůta pro doručení návrhů končí dne 28. února 2023.