Konference Implementace METODIKY 2017+ (13. 4. 2023, VUT v Brně)

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) uspořádala ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně výroční konferenční setkání k Implementaci METODIKY 2017+.

Záznam konference je možné sledovat na https://bit.ly/konferenceRVVI

Na výroční konferenci po pátém roce hodnocení podle Metodiky 2017+ byly představeny novinky v bibliometrické analýze a hodnocení vybraných výsledků pro hodnocení v roce 2023.

Úvodního slova se ujal prorektor VUT v Brně a člen RVVI Martin Weiter. Náměstek ministryně pro vědu, výzkum a inovace Štěpán Jurajda spolu s hlavním koordinátorem hodnocení a místopředsedou RVVI Tomášem Polívkou představili aktuality v hodnocení.

Dosavadní výsledky a praktickou stránku hodnocení prezentovali pracovníci Sekce pro vědu, výzkum a inovace – Úřadu vlády ČR. Odborný komentář k předloženým závěrům a zkušenosti s hodnocením přednesli předsedové odborných panelů David Šmahel, Tomáš Štěpnička a František Štěpánek.

Sdílejte na:

Přílohy