Analýza plánů genderové rovnosti

Analýza provedená NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR v rámci projektu STRATIN+ k lednu 2023 zmapovala situaci na vysokých školách a výzkumných organizacích veřejného sektoru v ČR jak z hlediska výskytu plánů genderové rovnosti, tak z hlediska plnění požadavků, které pro ně stanovila Evropská komise. Mimo agregovaných dat, je v příloze materiálu k dispozici také podrobný přehled jednotlivých organizací.

Z analýzy vyplývá, že aktuálně má plán genderové rovnosti 66 % organizací. Všechny povinné prvky stanovené Evropskou komisí splňuje ale jen 51 % z nich (tj. celkem jen 34 % výzkumných organizací a vysokých škol veřejného sektoru v ČR).

Povzbudivý je nárůst počtu plánů v čase. Zatímco v roce 2021 mělo plán genderové rovnosti jen 11 institucí, v roce 2022 už jich bylo 69.

Kvalita zpracování plánů se značně liší. Některé plány mimo obecných deklarací neobsahují žádné konkrétní informace. Jiné jsou kvalitně zpracované a mohou být zdrojem inspirace pro revize stávajících nebo tvorbu plánů nových. Ve srovnání s plány výzkumných institucí jsou plány vysokých škol konzistentnější, najdeme v nich menší rozdíly.

Nejčastěji organizace plní minimální požadavek na zajištění školení, naopak požadavek na zveřejňování dat plní nejmenší množství z nich. Všechny tematické oblasti, které Evropská komise doporučuje pokrýt, má ve svých plánech 31 institucí, tedy celkově 44 %. Nejvíce pozornosti je věnováno oblasti Genderová rovnost při náboru a kariérním postupu, nejméně oblasti Začlenění genderové dimenze do obsahu výzkumu a výuky.

Všechna kritéria nastavená v analýze splňuje celkem 13 plánů genderové rovnosti, z nichž 4 jsou z produkce vysokých škol (Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoká škola ekonomická v Praze, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita obrany), 9 pak z produkce veřejných výzkumných institucí (Archeologický ústav AV ČR Brno, Biofyzikální ústav AV ČR, Filozofický ústav AV ČR, Fyzikální ústav AV ČR, Orientální ústav AV ČR, Psychologický ústav AV ČR, Ústav chemických procesů AV ČR, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Ústav výzkumu globální změny AV ČR). V přehledu níže, jsou názvy těchto organizací tučně.

 

ZÁVĚREM

Část výzkumných organizací veřejného sektoru v ČR udělala velký pokrok v relativně krátkém čase. Mnoho plánů je kvalitních a bude oporou pro další posuny v oblasti genderové rovnosti a fungování organizací. Pro mnoho z nich se přitom jedná úplně o první plán. Řada organizací se nyní ocitá na začátku nové fáze, fáze implementace, která je – má-li mít nějaký pozitivní dopad – snad ještě náročnější než samotný design a přijetí plánu. Je proto zásadní, aby organizace a její představitelé věnovali zvýšenou pozornost tomu, jak jsou aktivity plánů naplňovány a vyhodnocovány. Pro případné konzultace a další podporu přejděte na stránky NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR.

Pro více podrobností si stáhněte analýzu ZDE

Sdílejte na: