Analýza stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím – 2004

 

Připravila pracovní skupina ve složení:
RNDr. V. Albrecht, CSc. Technologické centrum AV ČR), RNDr. M. Blažka (sekretariát Rady pro výzkum a vývoj), PhDr. M. Dosoudilová, CSc. (sekretariát Rady pro výzkum a vývoj), Ing. J. Dvornák (Úřad průmyslového vlastnictví), prof. Ing. V. Haasz, CSc. (Rada vysokých škol), PhDr. Z. Hauznerová (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), Ing. M. Hayer, CSc. (Grantová agentura ČR), Ing. F. Hronek, CSc. (sekretariát Rady pro výzkum a vývoj), Ing. M. Mana (Český statistický úřad), Ing. M. Marek, CSc. (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), Ing. J Mokrý (Ministerstvo průmyslu a obchodu), Ing. K. Mráček (Asociace výzkumných organizací), RNDr.J. Rákosník, CSc. (Akademie věd ČR)

PRAHA, prosinec 2004

Analýzu vláda vzala na vědomí na své schůzi dne 1. prosince 2004

(celý text Analýzy je v níže uvedených přílohách)

Sdílejte na:

Přílohy