Strategie hospodářského růstu

 

Usnesením vlády č. 460, ze dne 12. května 2004 uložila vláda místopředsedovi vlády pro ekonomiku předložit vládě návrh Strategie hospodářského růstu České republiky (dále jen „Strategie“). Strategie je sestavena jako koncepční materiál, který identifikuje rozvojové priority ČR, principy a nástroje vedoucí k hospodářskému růstu a udržitelnému rozvoji ČR a dále zastřešuje a koordinuje dílčí koncepce výkonných složek státu. Představuje klíčový prvek koordinace hospodářské politiky v ČR. Základními vodítky v procesu sestavování Strategie jsou zvýšení konkurenceschopnosti České republiky na mezinárodním trhu a zrychlení hospodářského růstu. Strategie se zaměřuje především na ekonomickou oblast, respektuje však i zbývající dva hlavní pilíře udržitelného rozvoje (sociální a environmentální). Dokument pracuje s časovým rámcem 2005 - 2013, pro který identifikuje rozvojové priority ČR. Strategie se zabývá nejen dlouhodobým horizontem do roku 2013, ale zahrnuje i priority v období do roku 2006.

Návrh Strategie, který je zveřejněný na této stránce, odsouhlasila Rada pro výzkum a vývoj na svém 204. zasedání dne 10. června 2005 po zapracování akceptovaných připomínek k části Výzkum, vývoj a inovace.

Sdílejte na:

Přílohy