Výdaje státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace

Výdaje státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace dle zákonů o státním rozpočtu (v mld. Kč) 

 

 

Sdílejte na: