Hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků v roce 2004

 

Dne 23. června 2004 schválila vláda usnesením č. 644 hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků. Zásadní problémy hodnocení výzkumu a vývoje podporovaného z veřejných prostředků a jeho výsledků lze shrnout do několika málo bodů, návrh jejich řešení a odstranění nedostatků je předmětem konkrétních návrhů úkolů vlády ve schváleném materiálu. K nim patří obecné principy hodnocení, hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji, hodnocení programů výzkumu a vývoje, závěrečné hodnocení projektů, výzkumných záměrů a dalších aktivit výzkumu a vývoje a zjednodušení a sjednocení administrativy výzkumu a vývoje

Na základě uvedeného usnesení vlády zpracovala Rada pro výzkum a vývoj Metodiku hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků a dokument schválila na svém 195. zasedání dne 8. října 2004. Metodika hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků spolu s přílohami je k dispozici jako soubor ke stažení v příloíze na konci stránky. V příloze rovněž je uveden Seznam neimpaktovaných časopisů pro účely hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků.

Pracovní výsledky 1. etapy hodnocení

Rada pro výzkum a vývoj na 200. zasedání dne 11. února 2005 schválila

Tím bylo hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2004 ukončeno. Příští hodnocení provede Rada pro výzkum a vývoj na podzim roku 2005 podle upravené Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2005.

Sdílejte na:

Přílohy