Hodnocení výzkumu a vývoje v roce 2006

 

Pravidelné hodnocení výzkumu a vývoje vychází z usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 k hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků. Zásadní problémy hodnocení výzkumu a vývoje podporovaného z veřejných prostředků a jeho výsledků lze shrnout do několika bodů, návrh jejich řešení a odstranění nedostatků je předmětem konkrétních návrhů úkolů vlády ve schváleném materiálu. K nim patří obecné principy hodnocení, hodnocení efektivnosti institucí ve výzkumu a vývoji, hodnocení programů výzkumu a vývoje, závěrečné hodnocení projektů, výzkumných záměrů a dalších aktivit výzkumu a vývoje a zjednodušení a sjednocení administrativy výzkumu a vývoje.

Pro hodnocení prováděném v roce 2006 byla schválena Metodika hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2006, kterou Rada pro výzkum a vývoj schválila dne 8. září 2006 na svém 215. zasedání. Po schválení byl dokument podepsán místopředsedou Rady pro výzkum a vývoj, doc.MUDr. Vladimírem Viklickým, CSc., pověřeným řízením RVV, a ministryní školství, mládeže a tělovýchovy, PhDr. Miroslavou Kopicovou.

Text metodiky je v elektronické podobě k dispozici všem poskytovatelům veřejné podpory výzkumu a vývoje a dalším zainteresovaným institucím a je ke stažení v příloze této stránky.

 

Hodnocení poskytovatelů a příjemců ve výzkumu a vývoji

Popis jednotlivých etap hodnocení poskytovatelů a příjemců ve výzkumu a vývoji

Podrobné výsledky první etapy hodnocení poskytovatelů a příjemců ve výzkumu a vývoji

Konečné výsledky hodnocení poskytovatelů a příjemců ve výzkumu a vývoji   

Souhrnná publikace s výsledky Hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v roce 2006 

 

Nejčastější otázky k výsledkům Hodnocení 2006    

Sdílejte na:

Přílohy