Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR

Vláda ČR na návrh Rady pro výzkum a vývoj schválila svým usnesením č. 287 ze dne 26. března 2008 Reformu systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice.

Materiál, jak byl vládou projednán a schválen, je v přiložených dokumentech.

Sdílejte na:

Přílohy