Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008

 

Pravidelné hodnocení výsledků výzkumu a vývoje vychází z usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 644 k hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků, a nově též z Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR schválené usnesením vlády ze dne 26. března 2008 č. 287.

Pro hodnocení prováděné v roce 2008 byla vydána Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008, kterou Rada pro výzkum a vývoj schválila na svém 234. zasedání dne 20. června 2008. Po schválení byl dokument dne 26. června 2008 podepsán předsedou Rady pro výzkum a vývoj a předsedou vlády ČR, Ing. Mirkem Topolánkem.

Oproti hodnocení prováděnému v předchozích letech dochází k zásadním změnám:

  • neprovádí se hodnocení efektivnosti příjemců a poskytovatelů,
  • do hodnocení výsledků výzkumných organizací podle části B Metodiky, jsou zařazeny pouze výzkumné organizace, které mohou být příjemci institucionální podpory výzkumu a vývoje, a jejich výsledky,
  • hodnocení výsledků výzkumných organizací dle této Metodiky je jedním z kritérií sloužících k rozdělování institucionální podpory příslušným poskytovatelům této podpory,
  • do hodnocení budou zahrnuty všechny výsledky výzkumných organizací uplatněné za posledních 5 let bez ohledu na to, z jakého zdroje byly podporovány.

Metodika je rozdělena do dvou částí, a to na hodnocení výsledků výzkumných organizací, a na hodnocení programů VaV ukončených v roce 2007.

Text Metodiky je v elektronické podobě k dispozici v příloze této stránky.

 

Hodnocení výsledků výzkumných organizací

          Postup hodnocení výsledků výzkumných organizací

          Seznam světově uznávaných databází pro hodnocení výsledků druhu Jneimp

          Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice pro hodnocení výsledků druhu Jneimp 

          Hodnocení výsledků druhu Jimp 

          Hodnocení výsledků výzkumných organizací - konečné výsledky 

 

Hodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2007

          Postup hodnocení výsledků programů VaV ukončených v roce 2007

          Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2007  (3.4.2009)

 

Sdílejte na:

Přílohy