Průběh přípravy Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 - 2015

 

Usnesení vlády ze dne 26. března 2008 č. 287 k návrhu Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR v bodě II. 9. uložilo předsedovi vlády a předsedovi Rady pro výzkum a vývoj ve spolupráci s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy předložit vládě do 31. března 2009 návrh Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009–2015 (dále jen „NP VaVaI“).

Rada pro výzkum a vývoj (dále jen „Rada“) na svém 233. zasedání 12. května 2008 schválila návrh postupu přípravy NP VaVaI (východiska, obsah, rámcový harmonogram).

Na 235. zasedání Rady dne 12. září 2008 Rada schválila složení Řídící skupiny NP VaVaI. Řídící skupina se schází v termínech uvedených ve schváleném harmonogramu NP VaVaI.

  • Harmonogram NP VaVaI 
  • Principy činnosti a složení Řídící skupiny 
  • Závěry z jednání Řídící skupiny NP VaVaI 
  • Materiály pro přípravu NP VaVaI
  • Studie pro přípravu NP VaVaI
  • Zelená, Modrá a Bílá kniha VaVaI 

Materiály jsou v přiložených dokumentech.

Sdílejte na:

Přílohy