Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 - 2015

Pro období 2009 až 2015 byla dne 8. června 2009 usnesením č. 729 schválena vládou Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015, která nahradila Národní politiku výzkumu a vývoje ČR na léta 2004–2008.

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009-2015 (dále jen VaVaI) je strategickým dokumentem - jedním ze základních nástrojů pro realizaci Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací, která byla schválena vládou 26. března 2008, usnesením č. 287.

Národní politika VaVaI má šest částí, které na sebe navazují:

  1. Východiska NP VaVaI 
  2. Hlavní principy NP VaVaI 
  3. Cíle a aktivity NP VaVaI 
  4. Hlavní principy VaVaI po roce 2015
  5. Nároky a dopady
  6. Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2011

Hlavní principy NP VaVaI – cílem je vytvořit rámec pro realizaci opatření v oblasti VaVaI stimulující rozvoj znalostní společnosti, který povede k dalšímu růstu konkurenceschopnosti české ekonomiky a ke zlepšení kvylity života v ČR. 

Hlavní principy VaVaI po roce 2015 - VaVaI bude i nadále jednou z hlavních priorit společenského rozvoje a bude významnou měrou přispívat k růstu hospodářské úrovně a kvality života společnosti 

Nároky a dopady - Národní politika VaVaI bude mít dopady na rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnosti ČR, kvalitu života, společenský rozvoj i další oblasti (zdraví obyvatel, životní prostředí atd.) Její úspěšné naplňování bude vyžadovat úpravy legislativy i státního rozpočtu ČR

Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2011: biologické a ekologické aspekty udržitelného rozvoje, molekulární biologie a biotechnologie, energetické zdroje, materiálový výzkum, konkurenceschopné strojírenství, informační společnost, bezpečnost a obrana, priority rozvoje české společnosti 


 

Informace o přípravě NP VaVaI 2009-2015

Sdílejte na:

Přílohy