Národní politika VaV 2004-2008

 

Národní politika výzkumu a vývoje České republiky na léta 2004-2008 byla schválena vládou usnesením ze dne 7. ledna 2004 č. 5 (původní schválená verze je přílohou č. 1, text usnesení vlády je přílohou č. 2). 

Tato Národní politika výzkumu a vývoje byla následně aktualizována, a to:

Aktualizovaná verze Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky na léta 2004-2008 je přílohou č. 3.

Sdílejte na:

Přílohy