Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů

Vláda ČR na svém jednání dne 4. srpna 2010, usnesením č. 555 schválila Metodiku hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platnou pro roky 2010 a 2011).

Znění Metodiky a usnesení vlády ČR je uvedeno v příloze.

Hodnocení výsledků výzkumných organizací

Hodnocení výsledků výzkumných organizací - 4. etapa

Prohlížení výsledků Hodnocení výzkumných organizací za rok 2010

Upozornění k výsledku druhu B-odborná kniha

Vzhledem k nárůstu dotazů týkajících se části výkladu definice tohoto výsledku, vztahující se k požadavku na vydání knihy „v nakladatelství s vědeckou redakcí“ sdělujeme:

1. Seznam českých nakladatelství s vědeckou redakcí není a nebude vytvářen.
2. Pro hodnocení výsledku druhu B-odborná kniha, je nutné splnění definice výsledku uvedené v platné Metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů. Požadavek na splnění vydání odborné knihy v nakladatelství s vědeckou redakcí je doložen provedením nezávislého recenzního řízení, alespoň jedním obecně uznávaným recenzentem z příslušného oboru (ne však z pracoviště autorů knihy). 

 Hodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2009

- Postup hodnocení  

- Výsledky

 

Sdílejte na:

Přílohy