Příprava návrhu výdajů na výzkum a vývoj na rok 2005 s výhledem na léta 2006 a 2007 - instrukce i instalaci aplikace k SR VaV

 

Instalace aplikace

  •  Soubor "SR__VaV_2005_v05.zip" (viz příloha 1) rozbalte do samostatného adresáře na  C:\.
  •  Nedoporučuje se využít adresářů pro ukládání dokumentů, které bývají označeny např. "Texty" nebo "Dokumenty" apod.
  •  Po rozbalení se vytvoří adresář C:\SR_VaV_2005.
  • Aplikace se spouští v "Průzkumníku" kliknutím levým tlačítkem myši na soubor "_start_SrVav" nebo označením tohoto souboru a stisknutím tlačítka ENTER.
  •  Soubor "servis.zip" (viz příloha 2) nepoužívejte. Jde o podpůrnou aplikaci, která se použije pouze v případě technických problémů po předchozí telefonické konzultaci s dodavatelem SW ing. Hálkem, tel. 724 291 136 (viz část Technická pomoc).

 

Technická pomoc

  • Pro případ konzultace volejte ing. D. Korbelovou - tel.: 224 002 431 nebo ing. M. Thomu - tel.: 224 002 536.
  •  V případě technických problémů s aplikací kontaktujte dodavatele SW ing. J. Hálka - tel.: 724 291 136.

 

 

 

 

Sdílejte na:

Přílohy