Koordinační rada expertů

Hlavní úlohou Koordinační rady expertů bude zajištění koordinace a spolupráce mezi jednotlivými expertními panely (dodržování stejné metodiky, zajištění kompatibility výstupů z jednotlivých expertních panelů apod.). Koordinační rada se bude také podílet na zpracování výstupů z procesu identifikace národních priorit VaVaI. Koordinační rada má 15 členů. Vzhledem k úkolům a způsobu ustanovení Koordinační rady expertů je členství v ní nezastupitelné.

Složení koordinančí rady expertů:

prof. Ing. Rudolf Haňka, MA, Ph.D, FEng. - předseda 
PhDr. Pavel Baran, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Ing. Jaroslav Doležal, CSc.
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.
RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.
RNDr. Jan Hrušák, CSc.
Ing. Pavel Komárek, CSc.
PhDr. Miroslava Kopicová
prof. RNDr. Bedřich Moldan, dr.h.c.
Ing. Luděk Niedermayer
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.
prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
doc. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

Sdílejte na: