Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů

Vláda ČR na svém jednání dne 11. května 2011, usnesením č. 340 schválila navrhované úpravy Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2010 a 2011).


Aktuální znění Metodiky je uvedeno v příloze.


Schválené úpravy textu Metodiky 2011:

- respektují všeobecný konsensus na minimalizaci zásahů do předchozích politických rozhodnutí;

- zachovávají základní principy Metodiky 2010;

- odstraňují nejistotu pro výpočet parametrů, resp. snižují složitost výpočtu bodové hodnoty výsledku;

- upřesňují definice výsledků (B, Z, R);

- umožňují poskytovatelům zažádat o odstranění chybných záznamů o výsledcích, které byly do RIV dodány v roce 2010 a dříve.

Hodnocení výsledků výzkumných organizací

Hodnocení výsledků výzkumných organizací - 4. etapa 

Prohlížení výsledků Hodnocení výzkumných organizací za rok 2011

 

Hodnocení výsledků programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukončených v roce 2010

Souhrnné vyhodnocení výsledků programů VaVaI ukončených v roce 2010 a Usnesení vlády ze dne 28. března 2012 č. 216 - viz přílohy 3 a 4

Sdílejte na:

Přílohy