Složení panelu poskytovatelů podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Dle Principů pro přípravu národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací schválených usnesením vlády ze dne 6. dubna 2011 č. 244, Rada pro výzkum, vývoj a inovace dne 15. července 2011 vyzvala k nominacím na členy panelu poskytovatelů podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „VaVaI“) zástupce ministerstev, která jsou poskytovateli podpory VaVaI a další ústřední orgány, které jsou rovněž poskytovateli podpory VaVaI podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů (Ministerstvo kultury, Ministerstvo obrany, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Akademie věd ČR, Grantová agentura ČR a Technologická agentura ČR). Dále bylo k nominaci vyzváno Ministerstvo zahraničních věcí vzhledem k tomu, že od nových priorit se bude odvíjet pozice ČR pro vyjednávání na evropské a mezinárodní úrovni. V panelu poskytovatelů je rovněž dvěma členy zastoupena Rada pro výzkum, vývoj a inovace.

Na základě nominací Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 267. zasedání dne 30. září 2011 schválila složení panelu poskytovatelů (v abecedním pořadí):

1. předseda – RNDr. Marek Blažka – sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace
2. doc. Ing. Blahoslav Dolejší, CSc. – Ministerstvo obrany
3. Ing. Martina Dvořáková – Ministerstvo kultury
4. prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. – Grantová agentura ČR
5. prof. Ing. Rudolf Haňka, MA, Ph.D., FEng. – člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace a předseda Koordinační rady expertů
6. Ing. Olga Chmelíková – Ministerstvo zemědělství
7. Ing. Miroslav Janeček, CSc. – Technologická agentura ČR
8. PhDr. Miroslava Kopicová – členka Rady pro výzkum, vývoj a inovace a Koordinační rady expertů
9. Ing. Lenka Moravcová – Ministerstvo zdravotnictví
10. Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc. – Akademie věd ČR
11. Mgr. Daniel Putík – Ministerstvo zahraničních věcí
12. Ing. Jana Říhová – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
13. Ing. Martin Štícha – Ministerstvo průmyslu a obchodu
14. JUDr. Helena Tomková – Ministerstvo vnitra

 

Sdílejte na: